Account deletion rules

Account deletion rules

Skontaktuj się z nami, aby zamknąć konto w związku z następującymi użyciami Twoich danych osobowych:

  • dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie naszych produktów i usług;
  • komunikowanie się z tobą;
  • udostępnianie danych osobowych partnerom zewnętrznym w celu komunikacji marketingowej;
  • promowanie bezpieczeństwa i ochrony; 


Jeśli zamkniesz swoje konto, nie mamy obowiązku utrzymania Twoich danych, możemy usunąć wszystkie Twoje informacje bez ponoszenia odpowiedzialności. 

Możemy jednak zachować informacje na Twój temat, jeśli uważamy, że może to być konieczne w celu zapobiegania oszustwom lub przyszłym nadużyciom, jeśli wymaga tego prawo lub w celach zgodnych z prawem, takich jak analiza danych nieosobistych, odzyskiwanie konta, kontrola naszych zapisów, lub egzekwowanie naszych praw i obowiązków wynikających z naszych umów.


Formularz usunięcia danych

Formularz kasowania danych o kliencie oraz zamówieniach znajduje się pod adresem: https://malsen.pl/index.php?route=gdpr/regulation/requestremove


  • Michal Malec
  • Michal Malec
  • Published: 10/08/2021
  • Edited: 03/12/2021